Europska građanska inicijativa “Stop uništavanju videoigara”

Europska građanska inicijativa “Stop uništavanju videoigara”

Europska Komisija je 19. lipnja 2024. donijela odluku o registraciji europske građanske inicijative pod nazivom “Stop uništavanju videoigara”.

Inicijativu su organizirali Daniel Ondruska (iz Njemačke) i Aleksej Vjalicin te su je podnijeli 4. svibnja 2024. Cilj ove inicijative je zahtijevati od izdavača videoigara da ostave igre u funkcionalnom stanju, čak i nakon što prestanu pružati podršku za njih.

Organizatori smatraju da praksa izdavača koji onemogućuju daljnje funkcioniranje igara nakon završetka podrške krši prava potrošača i narušava koncept vlasništva, ostavljajući kupce bez pristupa igri koju su kupili. EK je zaključila da inicijativa zadovoljava sve formalne uvjete za registraciju i da ne prelazi okvire njenih ovlasti. Registracija inicijative ne znači da EK potvrđuje sadržaj inicijative, već da ispunjava kriterije za daljnje razmatranje.

Nakon registracije, organizatori moraju u roku od šest mjeseci početi prikupljati potpise. Prikupi li inicijativa u roku od godinu dana milijun potpisa i dosegne li minimalni broj potpisa u najmanje sedam država članica, EK će morati reagirati. EK će morati odlučiti hoće li postupiti prema zahtjevu iz inicijative, a odluku u svakom slučaju mora obrazložiti.