Hamag otvara poziv za akceleraciju za mlade tvrtke

Hamag otvara poziv za akceleraciju za mlade tvrtke

HAMAG-BICRO je objavio Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” financiranog sredstvima NPOO-a – Nacionalnog plana oporavka i otpornost, a to su naglasili u Sporazumu.

Program akceleracije je koncipiran u svrhu provedbe niza aktivnosti usmjerenih inovativnim novoosnovanim poduzećima, razvojnim timovima i pojedincima (fizičkim osobama – za fazu predakceleracije).

Putem ovog Poziva HAMAG-BICRO će, zajedno s 9 akceleratora – provoditelja Programa akceleracije, a među kojima je i ZICER, odabrati korisnike na području RH koji će dobiti priliku razvijati svoje poslovanje u prostorima provoditelja Programa kroz naredne 2 godine.

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti novoosnovana poduzeća koja su osnovana najviše 5 godina prije dana predaje projektnog prijedloga, a čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan uz inovativna rješenja, usluge i tehnologije; razvojni timovi te pojedinci (fizičke osobe) koji razvijaju inovativni proizvod/uslugu koji se trenutno nalaze u fazama TRL 5-8.

Korisnici će, u okviru ovog Programa, moći ostvariti nefinancijsku potporu u vidu usluga akceleratora – provoditelja Programa, kako slijedi:

• u fazi predakceleracije do najviše 4.000 €,

• u fazi akceleracije do najviše 17.000 €, a

• u fazi postakceleracije do najviše 6.000 €.

Navedena potpora će se evidentirati poduzećima kao potpora male vrijednosti, a na istu će ostvarivati pravo ukoliko zadovolje uvjete prelaska iz faze predakceleracije u fazu akceleracije.

https://hamagbicro.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-fazi-predakceleracije/