Iskaz interesa za Games from Croatia Steam Sale

Iskaz interesa za Games from Croatia Steam Sale

Ako ste hrvatski developer videoigara za platformu Steam, na sljedećoj poveznici možete iskazati interes za sudjelovanjem na Steam sale-u koji bi okupio hrvatske igre, na sličan način kako to rade i neke druge inicijative (npr. Games Made in France).

Iskaz interesa radi se putem Google Forme na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWRBvkhJPwxFXu7ejvcpWMj0PXJZxzF9bP3GJtS-LsVxPhjg/viewform

Ako prikupimo dovoljan broj zainteresiranih hrvatskih developera, idući korak je dogovaranje vidljivosti Steam salea s predstavnikom Valvea.