Objavljen najveći poticaj za kreativne i kulturne industrije (i videoigre) u RH

Objavljen najveći poticaj za kreativne i kulturne industrije (i videoigre) u RH

Prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara te imaju NKD 58.21 Izdavanje računalnih igara ili 62.01 Računalno programiranje te imaju status mikro, malog ili srednjeg poduzeća sukladno definiciji MSP-ova (te ima minimalno jednu zaposlenu osobu u kalendarskoj godini koja prethodi pozivu).

Dokazivanje iskustva je na sljedeći način: Morate dostaviti poveznicu na jednu od videoigara objavljenih na distribucijskoj platformi na kojoj je poduzeće navedeno kao proizvođač videoigre  ili presliku ugovora o proizvodnji videoigre u kojem je jasno naznačen doprinos prijavitelja proizvodnji videoigre.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 31.05.24 u 16h00.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 995.000,00 EUR za grupu A odnosno 300.000,00 € za grupu B (grupe se, čini se, mogu kombinirati).

Između ostalog, a najvažnije za naš sektor – prihvatljivi su i troškovi osoblja koje provodi projektne aktivnosti.

Prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose minimalno 30% ukupne vrijednosti projekta.

Najveći intenzitet potpore je 75% za mikro i mala poduzeća u Sisačko-moslavačkoj županiji, a najmanji 45% za srednja poduzeća u Gradu Zagrebu.

Što to znači? Ako imate 350.000€ prihoda u jednoj od prethodnih godina te imate malo poduzeće, vaš ukupni projektni prijedlog može iznositi 350.000 / 30% = 1.060.000€. Ako je poduzeće registrirano u Zagrebu, najviši intenzitet potpore za malo poduzeće može biti 55% dakle najviše možete tražiti 583.000€, ili ako ste malo poduzeće registrirano u Novskoj, možete tražiti 75% intenzitet potpore, dakle možete tražiti 795.000€.

Sva dokumentacija dostupna je ovdje:

Detalji poziva “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, Grupa B” – oznaka “NPOO.C1.1.1.R6-I1.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

Više informacija na linku:

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – Više od 33 milijuna eura bespovratnih sredstava za poziv „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ (gov.hr)

Ovdje je popis stavki koje prijavitelj mora zadovoljiti za maksimalne bodove prilikom ocjenjivanja projekta:

– Projekt doprinosi uspostavi tri i više novih digitalnih poslovnih procesa i/ili digitalizaciji više poslovnih procesa

– Projektne aktivnosti, njihovo planirano trajanje i procijenjeni troškovi su usklađeni (sve projektne aktivnosti obuhvaćene su proračunom te je jasna veza između proračunskih stavki i predloženih aktivnosti).

– Prijavitelj je u sklopu projektnog prijedloga predvidio usavršavanja i/ili sudjelovanje na sajmovima.

– Jasno je obrazloženo kako se projektnim aktivnostima transformira stvaralaštvo i/ili proizvodnja i/ili distribucija i/ili plasman digitalnih sadržaja i usluga za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu.

– U potpunosti je jasna povezanost cilja, svrhe i očekivanih rezultata projekta s problemskim stanjem koje se rješava projektom

– Provedbom projektnih aktivnosti prijavitelj će unaprijediti razinu kvalitete i konkurentnosti kulturno-umjetničkog/medijskog sadržaja na jedinstvenom digitalnom tržištu razina kvalitete i konkurentnosti će se unaprijediti

– U potpunosti realni i jasni financijski aspekti, opisani uz detaljan prikaz financijskih parametara

– Projektnim prijedlogom je obrazložena relevantnost i kvaliteta dosadašnjeg djelovanja

– Prihodi prijavitelja za odabranu godinu (jedna od četiri godine koje prethode godini projektnog prijedloga) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta su veći od 60%.

– Prijavitelj je za prethodne projekte/programe ostvario sufinanciranje/potporu putem javnih poziva Ministarstva kulture i medija, Hrvatskog audiovizualnog centra, Agencije za elektroničke medije, Kreativne Europe (uključujući potprogram Media) ili druge relevantne javne institucije koja sufinancira projekte iz područja kulturnih i kreativnih industrija više od 10 projekata / programa.

– Prijavitelj realno i jasno opisuje strategiju financiranja nakon završetka provedbe projekta?