Sastanak CGDA i MAGDA u Skopju

Sastanak CGDA i MAGDA u Skopju

Predstavnici sjevernomakedonskog gamedev klastera MAGDA i našeg klastera CGDA jučer su u Skopju razmjenjivali iskustva i dogovarali prijavu na zajednčiki regionalni projekt koji je namjenjen za države koje u tranziciji, a jedan od uvjeta je i barem jedan projektni partner iz države EU. Također, saznali smo da MAGDA osniva novu čelnu udrugu koja će biti namjenjena za sve vezano za gaming (game dev, esport, gamere, gaming novinare i slično), poput našeg brenda Games Croatia.
Na sastanku su bili predstavnici MAGDA (Daniela Spasovska), Galactic Omnivore (Ivan Kikerkov) i CGDA (Dominik Cvetkovski).